+90 216 474 24 11

Logo

Uluslararası Öğrenci Danışmanlığı

Herhangi bir danışmanlık veya servis ücreti olmaksızın, temsilcisi olduğumuz ve anlaşmamız bulunan seçkin üniversitelere başvurularınızdaki bütün süreçlerde, profesyonel danışmanlarımız ve seçtiğiniz ülkelerde yerleşik bulunan profesyonel çözüm ortaklarımızla, başvuru, kabul, vize süreçlerinizde yanınızdayız.


Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora eğitiminiz için kabul alıp kaydınızı yaptırdıktan sonra da yanınızdayız. Gittiğiniz ülkede ilk 2 hafta neler yapılmalı, hastane, sigorta ve diğer gerekli işlemler neler, sizinle irtibata geçerek bu konularda sizi bilgilendirecek olan ekibimize 7/24 ulaşabilirsiniz.

 

İngiltere’de Üniversite ( Lisans ) Eğitimi

Lisans eğitim programları normalde 3 yıl olmakla birlikte bazı programlar eğitim süresi kapsamında 1 yıllık staj imkanı da sağlamakta böylelikle 4 yıla uzamaktadır. Bu programlar ‘sandviç program’ olarak adlandırılır. 

Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar bu genellemenin dışında olup eğitim süreleri 5-6 yıla kadar uzayabilmektedir. 

Eğitim programları her sene Eylül ayı sonu-Ekim ayı başı gibi başlar. Bazı üniversitelerde Ocak - Şubat başlangıçlı programlar da sunulmaktadır. Lisans dereceleri konularına göre aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

 

 Bachelor of Arts (BA)
 Bachelor of Science (BSc)
 Bachelor of Law (LLB)
 Bachelor of Medicine (MB)
 Bachelor of Education (BEd)
 Bachelor of Architecture (BArch)
 Bachelor of Engineering (BEng)

Master / Lisansüstü Eğitimi

Lisansüstü programlar;

1. Lisansüstü Diploması (PG Cert, Pg Dip)
2. Ders Ağırlıklı Master Dereceleri (MA, MSc, MEng, LLM vs.)
3. Araştırmalı Master Derecesi (MRes, MPhil)
4. Doktora - Araştırma Dereceleri (PhD veya DPhil) ni kapsamaktadır.

1. Lisansüstü Diplomasi ( Pg Cert, Pg Dip ) 

Sınıf içi ders ve seminerlerden oluşan tezsiz diploma veya sertifika programlarıdır. 
Sertifika programları, 3- 6 ay sürebilmekte, diploma programları ise 9 ay sürmektedir. 
Bazı diploma programları eğer başarı ile tamamlanabilirse Master programına geçiş imkanı sağlamaktadır. 

2. Ders Ağırlıklı Master Dereceleri (Taught Master) MA,MSc,Meng,LLM ... 

Bu programa katılan öğrenciler, Ekim ayından başlamak üzere 9 ay boyunca ders gördükten sonra yaz aylarında tez araştırmalarını yaparak projelerini bitirir; böylece 1 yıllık master programlarını tamamlarlar. Bazı üniversiteler Ocak – Şubat döneminde başlayan master programları da sunmaktadırlar. Yüksek lisans dereceleri konularına göre temel olarak aşağıdaki gibi gruplandırılabilir.

 

 Master of Arts (MA)

  Master of Science (MSc)

 Master of Law (LLM)

 Master of Engineering ( MEng )

 Master of Education ( MEd )

  Master of Literature ( MLitt )
 


Master of Business Administration Programları (MBA)

İngiltere’de MBA programı uygulayan üniversitelerin çoğu Master dereceleri için istenen koşullarla birlikte, mezuniyet sonrası en az üç yıllık full-time iş tecrübesi istemekte, bazıları ayrıca GMAT sınavını şart koşmaktadır. Pazarlama, bankacılık-finans ve personel yönetimi gibi birçok konu MBA programları içinde işlenmekteyse de, yine aynı konularda iş tecrübesi gerektirmeyen MA veya MSc programları da sunulmaktadır. 

3. Araştırmalı Master Dereceleri (MRes – Master by Research, MPhil) 

MRes 

Ders ağırlıklı master programları gibi 12 ay sürmekte olan MRes programlari araştırma temeline dayanmaktadır. MRes öğrencileri doktora öğrencileri gibi bir araştırma konusu üzerine danışman öğretmenlerinin yönlendirme ve değerlendirmeleri ile çalışmalar yapıp bir bitirme projesi hazırlamaktadırlar. 

4.Doktora - Araştırma Dereceleri (MPhil, PHd, DPhil, New Route PHd) 

MPhil 

Genellikle iki yıl süren ve Türkiye’de tam karşılığı olmayan bir Master programıdır. Belirledikleri konuda araştırma yapmak isteyen öğrencilerin katılması için uygulanan bir program olmakla birlikte, genellikle doktoraya geçiş olarak kullanılır. Doktora programına başvuran öğrencilerin bir kısmı ilk önce MPhil programına kaydedilir; birinci sene gösterdikleri başarı göz önünde bulundurularak isteyen öğrenciler programlarını doktora öğrencisi olarak devam ettirebilirler. 

PHd / DPhil / New Route PHd 

Doktora (PhD) derecesi genellikle 3 veya 4 yılda tamamlanır ve tamamen araştırmaya dayalı bir eğitim sürecidir. Türkiye’dekinden farklı olarak normal PHd eğitiminde sınıf içi ders bulunmamaktadır. Son yıllarda buna alternatif olarak geliştirilen New Route PHd programları ise sure olarak 4-5 yıl sürmekle birlikte sınıf içi ders görmek isteyen öğrenciler için tasarlanmış, araştırma ve dersi kombine eden bir programdır.

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Lisans Eğitimi için Başvuru Şartları

Öğrenci kabul koşulları üniversite ve bölümlere göre farklılık gösterebilmekle birlikte genel olarak 3 yıllık bir lisans derecesine doğrudan başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 İyi derece bir lise diploması (ortalama 3.5 - 4.0 / 5.0) veya A Level derecelerine eşdeğer kabul edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslararası Baccalaureata'sı, Matura, Maturita gibi uluslar arası sınav sonuçları

  İngilizce dil seviyesini gösteren IELTS ( 6.0 - 6.5) veya TOEFL ( 550-600) / IBT ( 80-100) sınav sonucu

  Bir akademik referans
 

Üniversite başvuruları UCAS aracılığıyla lise son sınıfın başında yapılır ve her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir.

Yüksek Lisans Eğitimi için Başvuru Şartları

Yüksek lisans / Master programlarına başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için aşağıdaki belge / koşulları sağlamaları gerekmektedir :

 

 Her üniversite ayrı ayrı karar veriyorsa da başvurular için lisans diploma ortalamasının genellikle 75 /100 veya ¾ olması gerekmektedir. Bu mezun olunan okul, başvurulacak okul ve bölüme, ayrıca öğrencinin başvuru esnasındaki not ortalamasıyla bölümünde hangi yüzdelik dilim içersinde bulunduğuna gore değişebilir. 

  İngilizce dil seviyesini gösteren IELTS (6.0 - 8.0) veya ( 550-650) / IBT ( 80-109 ) sınav sonucu

  İki akademik referans

  Varsa iş deneyimi ve stajları gösteren CV ( MBA programları için genellikle minimum 2 yıldan 5-6 yıla kadar iş deneyimi aranmaktadır. MBA başvurusu yapacak öğrencilerin CV'lerinin çok detaylı hazırlanması gerekmektedir. )

  Personal Statement / Niyet mektubu ( Başvuru yapılan ülke, universite ve bölümü neden seçtiğini, akademik – kariyer planlarını vs. anlatan başvuru mektubudur. ) Arastırmalı master ve doktora programlarında bu niyet mektubu yerine research proposal hazırlanmaktadır ve başvuru kabul kriterlerinin başında gelmektedir. Research proposal
araştırma yapılacak konu, planlanana araştırma yöntemleri, varılmak istenen sonuc . vs konusunda detayli bilgi vermelidir.

 

Bir Master programına girebilmek için lisans diploması aranmaktaysa da, bazı durumlarda uzun süreli çalışma hayatı da Master’a kabulde rol oynayabilir.  

 
Bize Ulaşın

Düşüncelerinize değer veriyoruz.

İstek ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz.